To relax, to delight, to inspire


Massage in Amsterdam!

Massage wordt al duizenden jaren succesvol toegepast om balans te hervinden in ons leven. Wanneer het lichaam zich kan ontspannen, kan het zichzelf gaan genezen op verschillende niveaus: lichamelijk, mentaal, geestelijk, emotioneel.

Massage & bewegingstherapie is holistisch, dat wil zeggen dat de persoon in zijn geheel gezien wordt: body, mind, spirit. Mensen kunnen niet op één niveau veranderen. Zo van: verander het lichaam nu, de gedachten en emoties later. Het is belangrijk om tegelijkertijd op alle niveaus bewust te worden, dan vindt verandering vanzelf plaats. Wanneer het lichaam aangeraakt wordt op verschillende niveaus en diepte, reageert het geheel en kan het terugkeren naar een algeheel gevoel van welzijn.

foto van praktijk massage en bewegingstherapiefoto van praktijk massage en bewegingstherapiefoto van praktijk massage en bewegingstherapie